Specialist in VW, Audi, Seat, SkodaSpecialist in VW, Audi, Seat, Skoda

Privacy Policy

Autobedrijf Egberink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Autobedrijf Egberink houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordenning Gegevensbescherming. Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:

 •  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
  zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
  Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen wij u uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Egberink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan via onze contactgegevens op deze site.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autobedrijf Egberink verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstellingen

 • Administratieve doeleinde.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

De overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Autobedrijf Egberink de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • ( Zakelijk ) Telefoonnummer
 •  (Zakelijk ) E-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Egberink opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.